به دستور مهندس هومن ابراهیمی ریاست محترم انجمن اواسپرت استان گیلان بنر تبریک انتصاب استاد محمد نصراله زاده بر روی مجموعه ورزشی شاهد محل استقرار دفتر انجمن اواسپرت استان گیلان و محل سکونت استاد محمد نصراله زاده نصب گردید.

 انتشار از منبع : hoomanebrahimi62-pb - hoomanebrahimi62-pb
چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 20:39:09
  برچسب ها : استان ,نصراله زاده ,محمد نصراله ,استان گیلان ,اواسپرت استان ,انجمن اواسپرت ,اواسپرت استان گیلان ,انجمن اواسپرت استان